[Helena]6月书单

《哥伦比亚的倒影》——     木心   广西师范大学出版社

《走到人生边上——自问自答》    ——      杨绛

《苏菲的世界》       ——      [挪] 乔斯坦·贾德

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注